Kultur och fritid

Kulturnämnd

Under sommaren anordnade kulturförvaltningen i samarbete med Malmö Live, Malmö Stadsteater och tre fria aktörer mängder av sommarlovsaktiviteter genom den särskilda statliga sommarsatsningen för barn i åldrarna 6-15 år. Möjligheter gavs också för fritidshemmen i hela staden att delta på sommarlovsaktiviteter. Kulturförvaltningen ansvarade för samordning av natur- och kulturbussarna som under sommaren körde under namnet sommarbussarna. Även biblioteksbussen användes hela sommaren och körde till flera nya platser.

Stadsbibliotekets nya avdelning, Kanini, för alla Malmös barn i åldern 0-8 år invigdes i början av september. Den nya avdelningen erbjuder en ny lockande och mångsidig miljö anpassad för att barn och vuxna ska kunna vara där tillsammans.

Kulturskolan har inklusive El Sistema nu mer än 4 000 elever. Detta kan jämföras med 2 000 elever år 2010. El Sistema utökas i år med verksamhet på Rosengårdsskolan.

Besöken till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum fortsätter att öka något. Under januari–augusti gjordes cirka 300 000 besök.

Sommarutställningen Casino med Damián Ortegahade på Malmö Konsthall har lockat en bred publik, många nya besökare och har fått mycket uppmärksamhet. Hittills har mer än 60 000 besökt utställningen.

Sommarscen Malmö har vid sammanlagt 163 tillfällen haft drygt 67 000 besök på 40 platser över hela staden. Vid fem tillfällen teckenspråkstolkades föreställningarna, något som planeras att utvecklas till nästa år. Den lilla scenen byggdes upp vid två platser: Mölleplatsen och i Beijers park, där över 1 000 personer dansade till två lokala punkband. På trädäcket utanför Malmö Live presenterades vid tolv tillfällen ett program som speglade stadens puls.

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 257 Mkr, vilket är en ökning med 4,1 % jämfört med samma period föregående år. Nämndens nettokostnader prognostiseras till 383 Mkr, vilket innebär en ökning med 2,2 % jämfört med utfallet för 2015. De främsta orsakerna till nettokostnadsutvecklingen är pris- och löneutvecklingen samt en utökad verksamhet för nyanlända.

Fritidsnämnd

Pågående och planerad bostadsutbyggnad i Malmö medför ett behov av ytterligare idrottsanläggningar. Under året har två nya konstgräsplaner, på Lindeborgs idrottsplats och Husiegårds idrottsplats, driftssatts och därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 20 stycken.

Ett första steg att skapa ett urbant center har tagits genom att nämnden har tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt med MKB Fastighets AB avseende lokaler i området Annelund. Verksamheten beräknas starta upp under hösten och inledningsvis omfatta föreningsaktiviteter såsom rollerderby, parkour och cirkusskola.

Nämnden har initierat ett samarbete med basketföreningen Malbas och deras verksamhet helamalmö som finns på mötesplats UMIS (unga Möts i Sofielund). UMIS är en satsning på eftermiddagsaktiviteter för barn och unga mellan 9-16 år riktat till boende i stadsområdet Innerstaden. I samverkan mellan stadsområdet, föreningslivet och skolorna i området genomförs ett antal fritidsaktiviteter kostnadsfritt baserat på de ungas egna önskemål. Nämndens ambition är att det ska skapas föreningsdrivna mötesplatser i samtliga fem stadsområden med UMIS som förebild.

Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning eller tävling. Det finns även socialekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. I dagsläget är det 32 stycken föreningar som bedriver spontanaktiviteter och nämndens ambition är att aktiviteterna ska bedrivas framför allt i områden med minst föreningsaktiva barn och ungdomar.

Besöks- och intäktsutvecklingen vid Hylliebadet forsätter att vara positiv. Under de två första tertialen uppgick antalet besökare vid badet till 184 700 och sedan invigningen i augusti 2015 har badet haft drygt 291 000 besökare.

Evenemang som genomförts under perioden är Malmö Open – The European Parasport Games, Ungdoms-SM i handboll, VM i hopprep, SM i boule, Europacup i triathlon, EM i sjumannarugby och Sommar på Ribban.

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 291 Mkr, vilket är en ökning med 28 Mkr eller 6,4 % jämfört med motsvarande period föregående år och för hela 2016 beräknas nettokostnaden bli 441 Mkr, vilket är en ökning med 9,7 % eller 39 Mkr. Främsta orsak till nettokostnadsökningen är kostnader för Hylliebadet som öppnade i augusti 2015. Innevarande år blir därmed det första hela året som verksamheten kommer vara igång. En annan relativt stor förklaring till prognostiserad kostnadsökning är en överenskommelse med grundskolenämnden avseende kostnadsfördelning för gemensamt utnyttjande idrottslokaler. Den medför att fritidsnämndens nettokostnad för 2016 ökar med 10 Mkr.