Kultur och fritid

Kulturnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 133 Mkr, vilket är en ökning med 2 Mkr eller 1,7 % jämfört med samma period föregående år. Nämndens nettokostnadsprognos beräknas uppgå till 372 Mkr, vilket innebär en ökning med 3 % jämfört med utfallet för 2014. De främsta orsakerna till nettokostnadsutvecklingen är pris- och löneutvecklingen samt en fortsatt satsning på Kulturskolan och El Sistema, där barn flera gånger i veckan utövar kultur i form av sång, rytmik och orkesterspel.

Byggnadsarbetet för akvariet på Malmö Museer avslutades under januari och därefter har arbetet med att färdigställa utställningen tagit vid. Akvariet som öppnade i maj är mer än dubbelt så stort som tidigare.

I februari invigdes den nya biografen Panora på Möllevången. I biografens tre salonger kommer Folkets Bio, som driver verksamheten, att erbjuda filmvisningar, filmfestivaler och andra event. Inriktningen är svensk och utländsk kvalitetsfilm samt en satsning på filmer för barn och ungdom.

Under våren gick EM i slagverk, Indoor Percussion, av stapeln i Belgien. Det svenska landslaget med bland annat elever från Malmö Kulturskola vann EM-guld.

Fritidsnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 129 Mkr, vilket är en ökning med 3 Mkr eller 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. För 2015 beräknas nettokostnaden att uppgå till 374 Mkr, vilket är en ökning med 7 Mkr eller 2 %. Nettokostnadsökningen förklaras främst av tilläggshyror för åtgärder som färdigställdes under 2014 och som nu ger helårseffekt, ökade hyreskostnader vid nyanläggning och ombyggnation, samt löneutveckling.

Den nationella organisationen Sveriges Föreningar har utsett Malmö till årets föreningsvänligaste kommun. Utmärkelsen erhölls för det arbete som bedrivs för att underlätta för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och att utvecklas för att därmed kunna bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Den 28 mars – 4 april arrangerade Malmö stad tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet 2015 Ice Hockey Women’s World Championship. Arenorna för mästerskapet var Malmö Istadion och Rosengårds Ishall. Den totala publiksiffran för mästerskapets 20 matcher blev drygt 15 000 personer.

Många av idrottsanläggningarna fick vattenskador efter skyfallet i augusti 2014 och flertalet av skadorna blev åtgärdade under 2014. Två stora anläggningar kvarstår dock att återställa och det är Malmö Badmintoncenter och Fair Play Stadion. Den senare anläggningen ägs och drivs av Fair Play Tennisklubb. För att föreningen ska ha förutsättningar för fortsatt verksamhet har nämnden beviljat föreningen ett särskilt bidrag om 2 Mkr.

Under våren har besked erhållits att Malmö blir arrangör av VM i hopprep 2016, SM i boule 2016 och USM i handboll 2016 och 2017.

Kultur och fritid i stadsområden

Kultur och fritid i stadsområdena består framför allt av 10 stadsområdesbibliotek och 23 fritidsgårdar, varav 21 med kommunal drift och verksamhet och två med kommunal drift och föreningsverksamhet. Till verksamhetsområdet hör också en mängd andra mötesplatser såsom Arena 305 och allaktivitetshus.

Nettokostnaden för verksamheten var 45 Mkr under årets första fyra månader. Prognosen för 2015 är 145 Mkr, vilket skulle innebära en ökning med 11 % jämfört med 2014. Största ökningarna finns i stadsområdena Öster, Söder och Väster och förklaras bland annat med besparingar och överskott 2014 för att motverka underskott för stadsområdet totalt, att EU-medel försvunnit från intäktssidan och allmän pris- och löneutveckling.