Förvaltningsberättelse

+321 Mkr
Resultat

Under perioden januari-april uppgick det samlade resultatet för kommunen till +321 Mkr. Budgeten för perioden var +54 Mkr varför budgetavvikelsen uppgår till sammanlagt +267 Mkr.

Läs mer