Delårsrapporter 2015

Omslagsfoto_ÅR_2015_webb3-e1457028861974

För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 316 Mkr.