Delårsrapport 2, 2014

Översikt över prognostiserat resultat

Belopp i miljontals kronor.

Till toppen