Delårsrapport 2, 2013

Kommunens bolag

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess bolag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncern-redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Bolag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %. Med denna definition omfattas totalt 10 företag med 2 underkoncernbildningar. Av företagen är 8 aktiebolag
och 2 kommunalförbund.

Förutom företagen som ingår i den sammanställda redovisningen har Malmö stad, via ägande eller säte i styrelsen, inflytande i ett antal andra aktiebolag, stiftelser och föreningar.

Till toppen