Delårsrapport 2, 2013

I det följande lämnas en översiktlig redogörelse för verksamheten under perioden. En mer utförlig beskrivning av verksamhet och ekonomi kan erhållas från de särskilda analyser som upprättats av respektive nämnd.


Kommunstyrelse

Här kan du läsa om kommunstyrelsens arbete, bland annat om Malmö kommissionen.
Läs mer

Plan och stadsmiljö

Här kan du läsa om Tekniska nämnden, stadsbyggnads-nämndens, miljönämnden och servicenämndens arbete.
Läs mer

Barn och ungdom

Här kan du läsa om förskoleverksamheten, skola och fritidshemsverksamheten samt gymnasieskolan.
Läs mer

Kultur och fritid

Läs om kulturnämnden och fritidsnämnden. Kultur-nämnden arbetar bland annat med Kulturstrategi 2014-2020.
Läs mer

Vård och omsorg

Läs om individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt ekonomisk hjälp, som omfattar bl.a. försörjningsstöd.
Läs mer

Integration och arbetsmarknad

Läs om kommunens arbetsmarknadsinsatser och hur arbetslösheten har förändrats.
Läs mer

Områdesprogram

Här kan du läsa om Malmö stads områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Det finns fem områdesprogram.
Läs mer

 

Till toppen