Delårsrapport 2, 2013

 Vid halvårsskiftet uppgick Malmös folkmängd till 309 600 personer vilket var 1 800 fler än vid årets början.

ANTAL INVÅNARE 2013 
Utfall Budget Avvikelse
0-år 4 935 4 915 20
1-5 år 21 500 21 340 160
6-15 år 28 978 28 777 201
16-19 år 12 417 12 485 -68
20-64 år 193 732 193 405 327
65-79 år 33235 33 071 164
80-84 år 6 837 6 836 1
85-89 år 4 883 4 875 8
90-w år 3057 3 025 32
Totalt  309 574 308 729 845


I jämförelse med den befolkningsprognos som användes i beräkningarna för budgeten för år 2013 är utfallet i juni drygt 800 personer fler än prognostiserat. I samtliga åldersgrupper, med undantag för gruppen 16-19 år, blev antalet individer fler än prognostiserat.

 

Till toppen