Delårsrapport 2, 2012
“Alla stadsdelar i Malmö
jobbar med genuspedagogiskt
utvecklingsarbete.”

Genuspedagogiskt utvecklingsarbete i skolan

Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklings-arbete. Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete är det som mäts. I sex stadsdelar har antalet förskolor och skolor som genomfört ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete ökat under
den aktuella perioden.

I Centrum, Oxie och Kirseberg bedrivs genuspedagogiskt utvecklingsarbete på samtliga enheter. Det förekommer genuspedagogiskt utvecklingsarbete i samtliga stadsdelar.

Flera nämnder lyfter fram det stöd som finns för arbetet genom insatser från FoU Malmö utbildning. I någon stadsdel har man anställt en egen genuspedagog.

Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns ingen verksamhet som har genomfört ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete enligt den fastställda definitionen. Förvaltningen har påbörjat utbildning av ”genuspiloter”, lärare som ska vara processtödjare för det interna arbetet på skolorna.

Till toppen