Delårsrapport 2, 2012
“Malmö stad arbetar med att öka medarbetarnas
kompetens inom mångfaldsområdet”

Malmö stad som arbetsgivare

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen. Med utländsk bakgrund avses person avses som antingen är född i utlandet eller är född i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet.

Förändringen av andelen medarbetare med

utländsk bakgrund på alla nivåer

Under perioden 120331 till 120731 har andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat med 0,2 %-enheter, från 28,5 % till 28,7 %. Andelen kvinnor med utländsk bakgrund ökade med 0,1 %-enheter till 28,6 % och andelen män med utländsk bakgrund ökade med 0,3 %-enheter till 28,9 %. Ökningen ligger i linje med en lång trend av en kontinuerligt stigande andel medarbetare med utländsk bakgrund. Under flera år har Malmö stad aktivt arbetat med öka medarbetarnas kompetens inom mångfaldsområdet för att kunna tillgodose en hög kvalitet på efterfrågad service till Malmöborna samt för att främja likabehandling och motverka diskriminering.

Till toppen