Delårsrapport 1, 2013
Nämnd/
objekt
Besluts-
datum
Beslutad
total-
kalkyl
Prognos-
tiserad
total-
kalkyl
Avvik-
else
Utfall
t.o.m.
april
2012
Beslutade
drifts-
konse-
kvenser
Prognos-
tiserade
drifts-
konse-
kvenser
Avvik-
else
År för
drifts-
konse-
kvenser
Tekniska nämnden, pågående
Malmöringen KF 11-02-17  88,0 96,5  -8,5  10,0  24,1  24,1 0,0  2013
Cykelarr
Dekanen
KS 11-04-06 25,0 21,8  3,2  4,1  4,1  4,1  0,0  2012
Väg- och
järnvägs-
trafik
Norra
hamnen
KS 11-06-08  30,0 30,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2012
Segebroarna KS 11-06-08 45,0 46,5  -1,5  17,2  3,7  3,7  0,0  2012
Uppsalakajen
i Östra
hamnkanalen
KS 11-08-17  19,5 19,8  -0,3  9,6  1,9  1,9  0,0  2013
Älvsborgsbron KS 11-11-02  26,0 29,1  -3,1  3,4  1,8  1,8  0,0  2013
Centralplans
förlängning
KF 11-12-01  66,0 68,5  -2,5  2,3  4,4  4,4  0,0  2013
Allmän
platsmark
station
Triangeln
KS 11-11-30  46,0 49,9  -3,9  12,1  4,2  4,2  0,0  2013
Scaniabadet KS 12-02-01  47,9 50,9  -3,0  6,5  5,3  5,3  0,0  2013
Servicenämnd, pågående
Latinskolan KF 11-02-17  150,0  181,0  0,0  32,3
KF 11-12-21 31,0 0,0
Förskola
Hyllie/
Arkitektgatan
KS 11-03-01 49,3  49,3 0,0  6,1
KS 11-08-17
LSS-boende
Tofsmätaren
KS 11-04-06  18,5  17,0  1,5  16,1
LSS-boende
Jordtisteln
KS 11-05-04  18,5  17,0  1,5  16,1
LSS-boende
Chauffören
KS 11-09-07  29,0  29,0  0,0  8,7
Förskola
Stångbönan
KS 11-09-07  28,7  28,7  0,0  0,8
Förskola
Bulltofta IP
KS 11-09-07  39,0  39,0  0,0  21,8
Tillbyggnad av
Tornhuset, WMU
KS 11-09-07  48,0  48,0  0,0  2,0  1,6  1,6
Förskolan
Bersån
KS 11-10-05  23,0  23,0  0,0  12,3
LSS-boende
Bersån
KS 11-10-05  17,0  17,0 0,0  9,9
Anläggnings-
entreprenad,
Konserthus
KF 11-10-27  750,0  750,0  0,0  38,3  47,0  47,0
Anläggnings-
entreprenad,
Parkeringshus
KF 11-10-27  94,0  94,0  0,0
Tygelsjöskolan KF 11-12-21  170,0  170,0  0,0  10,4
Förskolan
Synoden
KS 12-02-29  34,0  34,0  0,0  0,4
Strandskolan KS 12-04-30  47,0  47,0  0,0 1,4

 

Till toppen