Delårsrapport 1, 2013

Konjunkturen

I mars 2013 gjorde Konjunkturinstitutet följande beskrivning av den ekonomiska utvecklingen:

BNP ökade inte alls fjärde kvartalet i fjol men de senaste månaderna har förtroendet bland hushåll och företag förbättrats. Återhämtningen tar dock tid både i Sverige och i omvärlden. Arbetslösheten ligger kvar strax över 8 % till slutet av 2014. Den starkare kronan och måttliga löneökningar håller nere inflationen. Riksbanken väntas ändå inte sänka reporäntan i år, men håller den oförändrad på 1 % till början av 2015. Finanspolitiken är expansiv i år men måste stramas åt framöver om överskottsmålet ska uppnås. I kombination med en växande andel äldre i befolkningen kräver det sannolikt skattehöjningar.

BNP i Sverige stagnerade det fjärde kvartalet i fjol. Det var dock en något mindre svag utveckling än väntat och konfidensindikatorerna i Konjunkturbarometern har stigit sedan dess. Uppgången sker från en låg nivå och den samlade barometerindikatorn ligger fortfarande 5 enheter under medelvärdet, men utvecklingen tyder ändå på en något starkare tillväxt framöver. Efter att ha ökat med 0,8 % i fjol stiger BNP med 1,3 % i år. Det är en svag tillväxt som innebär att efterfrågan på arbetskraft ökar långsammare än utbudet och arbetslösheten fortsätter därför att stiga ytterligare något 2013.

Till toppen