Delårsrapport 1, 2012

Den senaste befolkningsprognosen gjord april 2012 visar en lägre befolkning under året jämfört med prognosen från april 2011 vilken användes som underlag för budget 2012.

Tabellen nedan visar skillnaderna i befolkningsprognosen för 2012.

Befolkningsprognos april 2012 Befolkningsprognos april 2011 Differens
0 år 4 888 5 188 -300
1-5 år 20 658 20 713 -55
6-15 år 27 969 28 032 -63
16-19 år 12 851 12 782 69
20-64 år 191 098 191 124 -26
65-79 år 32 254 32 108 146
80-84 år 7 035 7 065 -30
85-89 år 5 002 4 992 10
90 år > 3 028 2 981 47
Totalt 304 782 304 982 -200

 

 

Till toppen