Yrkeskategorier

Den 31 december 2017 arbetade 57 % av medarbetarna inom någon av de femton största yrkeskategorierna i Malmö stad:

Åtta av de största yrkeskategorierna har ökat och medan sju har minskat. Den största ökningen har skett inom kock/kokerska där antalet månadsavlönade medarbetare ökade med 33 personer, 11 %.