Sjukfrånvaro för chefer

Sjukfrånvaron för chefer under 2017 var 2,40 % vilket var en minskning med 0,17 procentenheter i förhållande till 2016. För kvinnor ökade sjukfrånvaron från 2,49 2016 till 2,57 2017 och för män minskade den från 2,73 till 1,96.

Totalt sett har sjukfrånvaron minskat något. Sjukfrånvaron bland kvinnor i intervallet över 91 dagar har dock ökat med 0,15 procentenheter men minskat i övrigt. Sjukfrånvaron bland män i intervallet 15-90 dagar har minskat med 0,52 procentenheter, och med 0,24 procentenheter för intervallet över 91 dagar jämfört med 2016.

Sjukfrånvaron hos mellanchefer har totalt minskat från 1,75% (2016) till 1,41% (2017) vilket motsvarar minskning med 0,34 procentenheter. För kvinnor (mellanchefer) ökade dock sjukfrånvaron från 1,60% (2016) till 1,73% (2017) och för män minskade sjukfrånvaron från 2,04% till 0,83%, en minskning med 1,21 procentenheter.

Sjukfrånvaron hos första linjens chefer från 2,91% (2016) till 2,75% (2017) – en minskning med 0,16 procentenheter. För kvinnor är sjukfrånvaron densamma 2016 som 2017 det vill säga 2,83%. Bland män minskade sjukfrånvaron från 3,10% till 2,53%.