Sammanfattning

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det centralt att verksamheten har rätt kompetens på kort och lång sikt. Under 2017 fortsatte arbetet med att förvaltningarna tog fram kompetensgap i enlighet med Malmö stads kompetensförsörjningsprocess. Analyserna visar att Malmö stad både har kvantitativa och kvalitativa kompetensgap. Som i flera andra kommuner fortsatte personalomsättningen att öka under året. Den personalframskrivning som togs fram under 2017 visade att rekryteringsbehovet i första hand beror på personalomsättningen. Med anledning av detta krävs ett fortsatt arbete för att behålla medarbetare i organisationen och skapa goda möjligheter för att utvecklas på Malmö stads arbetsplatser.