Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade under 2017 med 769 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 12 338 Mkr. Personalkostnaderna omfattar lön, sociala avgifter och pensionskostnader.

Personalkostnadernas andel av Malmö stads totala kostnader har successivt ökat och uppgick 2017 till 55,2% om kostnader för avskrivningar ingår i beräkningen och till 57,8 % när dessa exkluderas.