Personalfakta

Warehouse staff

Malmö stad är med 25 502 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. Den 31 december 2017 hade Malmö stad 414 fler medarbetare jämfört med föregående år. Det var en ökning med 1,7 % jämfört med 2016. 75,8 % (19 344) av de månadsavlönade medarbetarna var kvinnor och 24,1 % (6158) var män.

Utöver de månadsavlönade medarbetarna var antalet timavlönade medarbetare, omräknat till heltid (40 tim./v), i genomsnitt 890 per månad. Det är en ökning med 6 jämfört med 2016. Totalt var 7 826 unika medarbetare timavlönade i Malmö stad under 2017 och andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 5,0 %. Det innebär en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2016. Läs mer under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.

Av Malmö stads femton förvaltningar hade sju fler än 1 000 medarbetare[1] den 31 december 2017. Malmö stad gick igenom en större omorganisation 2017 och fackförvaltningar bildades. Detta har medfört att det nu finns fler större förvaltningar och både grundskoleförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har 5000 eller fler medarbetare.

[1] Stadsrevisionen som inte återfinns i diagrammet, hade den 31 december 2016 11 månadsavlönade medarbetare (5 kvinnor och 6 män).