Medarbetare med utländsk bakgrund

I Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad återfinns målet att andelen medarbetare med utländsk bakgrund[1] på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen.

Diagrammet nedan visar ökningen av andelen medarbetare i Malmö stad med utländsk bakgrund sedan 2008.[2] Den totala ökningen är cirka 11,3 procentenheter och uppgick till 36,6 % den 31 december 2017. Det var en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2016.

Målet är inriktat på att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska. Skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 8,5 procentenheter 2017.

Indikatorn som kopplas till målet i utvecklingsplanen är Antal förvaltningar som redovisar en andel medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer som närmar sig målet att spegla befolkningen i Malmö. Av medarbetarna hade 37,0 % av kvinnorna utländsk bakgrund (2016: 35,7 %) och 35,0 % av männen (2016: 33,7 %). Närmast att spegla Malmöborna avseende utländsk bakgrund (45,1 %) av förvaltningarna var förskoleförvaltningen (44,8 %) och hälsa-, vård,- och omsorgsförvaltningen (49,0 %).

Graden av att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund skiljde sig åt i de olika yrkeskategorierna i Malmö stad. Närmast att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund (45,1 %) av dessa yrkeskategorier var pedagog (45,4 %) och elevassistent (46,0%).

[1] Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då den är utrikes född, eller har två föräldrar som är utrikes födda.
[2] Målet har mellan 2008-2014 funnits som ett kommunfullmäktigemål inom ramen för Malmö stads budget.