Malmö stads arbetsgivarvarumärke

Malmö stad arbetar på olika nivåer i organisationen med arbetsgivarvarumärket (employer branding), det vill säga insatser som avser att öka Malmö stads attraktivitet som arbetsgivare på arbetsmarknaden för att attrahera rätt kompetens, kommunicera Malmö stads värderingar och kultur samt att behålla medarbetare.

Malmö stad har ett gemensamt arbetssätt för employer branding i sociala medier som syftar till att ge en inblick i hur det är att jobba i Malmö stad. Facebooksidan Jobba i Malmö stad kom 2017 upp i 15 146 följare.

Unga och studenter är en viktig målgrupp för en långsiktig kompetensförsörjning. Dessa målgrupper nås blanda annat genom praktikverksamheterna Ung i sommar och Sommarpraktik i grundskolan.  Praktiken ger även en meningsfull sysselsättning under sommaren. Under 2017 tog 886 arbetsplatser i Malmö stad emot ungdomar för sommarpraktik.

Malmö stad har även ett studentmedarbetarprogram som ger studenter på högskola/universitet möjlighet att parallellt med studierna arbeta med olika uppdrag inom Malmö stads verksamheter. Under 2017 hade Malmö stad totalt 30 studentmedarbetare, 19 (63 %) av dem var kvinnor och 11 (37 %) var män. Malmö stad tar även emot studenter för arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlag utbildning inom ramen för deras utbildningar. Malmö stad bereder plats till över 2100 studerande om året inom hälsa-, vård- och omsorgsverksamheter och 400 studerande inom skola.