Kompetens-försörjning

Kompetensförsörjning (2)

I budget för 2017 under målområde nio fastslås att kompetensförsörjning är avgörande för att klara välfärden och Malmöbornas behov av stöd och service. I detta redovisas Malmö stads arbete med kompetensförsörjning under 2017. Bland annat lyfts sambandet till personalrörlighet.