Chefsomsättning

Med total chefsomsättning avser antalet chefer som avslutade sin anställning som chef i Malmö stad (inklusive pensionsavgångar) men också de chefer som är kvar i organisationen men inte i rollen som chef, i förhållande till medeltal antal chefer i hela Malmö stad under 2017. Chefsomsättningen 2017 för Malmö stad totalt var 15,9 %. Chefsomsättningen för kvinnor var 15,7% och för män 16,2%.  Omsättningen var högre bland män än bland kvinnor och skillnaden var störst bland mellanchefer.