Chefsförsörjning

Chefsförsörjning är att säkerställa rätt kompetens hos chefer i Malmö stad för att klara uppdraget och nå verksamhetens mål. Det innebär att ta tillvara och stimulera intresset för ledarskap, kvalitetssäkra chefsrekryteringen, introducera, utveckla och motivera chefer för ett hållbart ledarskap. Under 2017 genomfördes ett antal aktiviteter för att främja chefsförsörjningen, bland annat utvecklingsprogram för Framtida ledare och Att leda genom andra chefer, introduktionsprogram för nya chefer, mentorskap, chefsgrupper, kurser i The Human Element, ledarskapsdag och chefs- och frukostseminarier.