Chefer med utländsk bakgrund

Den 31 december 2017 hade 17,1 % av Malmö stads chefer utländsk bakgrund (2016: 17,3%). Under perioden 2008 till 2017 har andelen chefer med utländsk bakgrund ökat från 10,5 % till 17,1 %.

Andelen chefer med utländsk bakgrund var något högre bland chefer som är män 18,3 % (2016: 17,6 %) än bland chefer som var kvinnor, 16,6 % (2016: 17,2 %). Högst andel chefer med utländsk bakgrund fanns bland första linjens chefer.