Chefer i Malmö stad

Den 31 december 2017 hade Malmö stad totalt 1 326 chefer och 72,1 % av dessa var kvinnor. Antalet chefer ökade totalt med 85 jämfört med 2016 och andelen chefer som var kvinnor ökade med 0,7 procentenheter. Läs mer under Jämställdhet

Den 31 december 2017 hade Malmö stad 999 första linjens chefer (2016: 932) och 316 mellanchefer (2016: 292). Med första linjens chef avses chef för medarbetare och med mellanchef avses chef för andra chefer.