Personalredovisning 2017

Classroom kids
Liselott Nilsson och Hanna Ågren
HR-direktör och HR-specialist

Liselott Nilsson och Hanna Ågren

HR-direktör Liselott Nilsson och HR-specialist Hanna Ågren berättar om de utmaningar och positiva händelser de sett under året.

25 502
25 502 månadsavlönade medarbetare

Malmö stad är med 25 502 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. 2017 var 75,8 % av de månadsavlönade medarbetarna kvinnor och 24,1 % var män.

Läs mer
36,6%
Medarbetare med utländsk bakgrund

36,6 % av medarbetarna i Malmö stad har utländsk bakgrund. Skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 8,5 procentenheter 2017.

Läs mer
45,5
Medelåldern för Malmö stads medarbetare

Medelåldern för Malmö stads medarbetare är 45,5 år, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år då den var 45,0 år.

Läs mer