Inledning av miljönämndens ordförande

Jag har en stor oro för att vi inte ska nå våra miljömål i tid. Om vi inte uppfyllt dem till 2020, som är slutåret för miljöprogrammet, hur lång tid kommer det att ta? Och hur sätter vi nya mål om de gamla inte är uppfyllda? I min roll som politiker och förtroendevald upptar dessa funderingar ofta min tid.

Samtidigt som jag känner denna oro, känner jag att engagemanget för miljömålen och -programmet ökat inom staden. Jag upplever att vi fått mer tyngd i och förståelse för frågorna. Jag hoppas att vi inom miljönämnden ska få ett större mandat att följa upp de andra nämndernas och styrelsernas miljöarbete.

Jag hoppas innerligen att vi snart ska kunna skörda frukterna av de lösningar vi hittills tagit fram för diverse utmaningar. Vi försöker ju till exempel komma tillrätta med en hel del utmaningar genom att ställa krav vid upphandling. Krav på kemikaliesmart, krav på vegetariskt och rättvisemärkt, krav på fossilfritt – för att bara nämna något. Och dessa krav kommer ju att slå igenom brett när alla i staden handlar upp efter de nya direktiven! Vi är en stor aktör i regionen, och vi påverkar vårt klimat och vår omgivning med alla varor och tjänster vi handlar upp. Dessutom kan våra ambitioner också inspirera andra att höja ribban ytterligare. Jag tyckte vi fick till det när vi hade Miljöprogram Syd, då vi ställde miljökrav på byggentreprenörer som skulle bygga i Malmö. Det var många kritiska röster som höjdes mot det, kanske framför allt på nationell nivå. ”Varför ska ni i Malmö ha andra krav än i Torneå?” och ”det kommer att hämma byggandet i staden” kunde det låta. Men inte blev det så! Snarare höjde fastighetsbranschen själva ribban ytterligare. Genom att vi går före och visar vägen är jag övertygad om att andra inspireras och följer.

Under 2017 var invigningen av SEA-U Marinpedagogiskt Center ett stort lyckopiller för mig. Nu finns det en fin samlingsplats för marin kunskap där barn och unga kan tanka energi, kunskap och fascination. Hela 2017 gick nog i havets tecken för mig. Jag är övertygad om att barnen är förutsättningen för vår framtid. Men det var ju inte bara invigningen av det marinpedagogiska centret, det var ju också den stora internationella konferensen vi anordnade i Malmö kring FN:s globala hållbarhetsmål nr 14 (om hav och marina resurser). En fantastisk och intensiv konferens, med mycket erfarenhets- och kompetensutbyte.

Något annat som gjort mig extra stolt under 2017 är det arbete som flera myndigheter driver ihop för att minska kriminaliteten i staden och öka Malmöbornas trygghet. Här samarbetar poliser med miljöinspektörer och folk från Räddningstjänsten. Hittills har fyra ministrar kommit på besök för att höra om vårt arbete. En av dem var statsministern. Ibland känns det helt enkelt extra gott i hjärtat att vara politiker här i vår stad – för Malmö gör skillnad!

Carina Svensson (S), miljönämndens ordförande, Malmö stad