Miljöredovisning 2017

Ögårdsparken. Foto: Lars Bendroth

Varje år sammanställs hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål i den årliga miljöredovisningen. Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad den 17 december 2009. Miljöläget i Malmö följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Kerstin Åkerwall
Miljödirektör

Kerstin Åkerwall

När vi summerar 2017 har vi kommit ett år närmre 2020, året då Malmö stads miljömål ska vara uppfyllda. Nu är det dags att lägga in en rejäl slutspurt för att bli miljöbäst i Sverige och för att nå hela vägen in i mål.

Carina Svensson
Miljönämndens ordförande

Carina Svensson

Jag har en stor oro för att vi inte ska nå våra miljömål i tid. Om vi inte uppfyllt dem till 2020, som är slutåret för miljöprogrammet, hur lång tid kommer det att ta?