Sammanfattning

I hållbarhetsrapporten presenteras indikatorer som är viktiga för en hållbar utveckling – med fokus på långsiktiga trender. Förra året visade
uppföljningen en särskilt oroande utveckling av barn och ungas hälsa. Även regionalt och nationellt ses en negativ trend. Särskilt den psykiska
hälsan visar på en negativ utveckling och har därför valts som tema för fördjupad analys i årets rapport.