Referenser

 

 • Intervjuer
 • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 2017-11-29 samt 2017-12-19
 • Barnens rätt i samhället (BRIS) 2017-11-21
 • Flammans fritidsgård i Hyllie 2018-01-15
 • Förskoleförvaltningen, Malmö stad 2017-12-06
 • Första Linjen, Region Skåne 2017-11-29
 • Grundskoleförvaltningen, Malmö stad –elevhälsan 2017-11-21
 • Grundskoleförvaltningen, Malmö stad – pedagoger 2018-01-15
 • Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö (HISO) 2018-02-13
 • Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne 2018-01-15
 • Rädda barnen 2018-02-12
 • Ungdomsmottagningen, Region Skåne 2017-11-24