Resultaträkning

Resultatrakning (1)

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23. I sammanställd redovisning ingår koncernen Copenhagen Malmö Port med ännu ej fastställda uppgifter.