Omsättning och resultat

Bolagens intäkter uppgick till 6 222 Mkr under 2017 att jämföras med 6 553 Mkr under föregående år. Den stora skillnaden beror till största del på MKB Fastighets AB:s fastighetsförsäljningar som resultatfördes under 2016 i samband med Culture Casbah-projektet.
Omsattningar_resultat
* Siffrorna avser 100% av resultat och ställning.

Koncernens resultat (innan bokslutsdispositioner och skatt) har totalt sett minskat till 382 Mkr jämfört med 980 Mkr 2016. Den stora skillnaden beror till största del på MKB Fastighets AB:s fastighetsförsäljningar i samband med Culture Casbah-projektet som resultatfördes under 2016. Större vinster redovisas av MKB koncernen med 347 Mkr (931 Mkr), Copenhagen Malmö Port AB med 57 Mkr (31 Mkr) samt Sysav med 71 Mkr (135 Mkr).