Medarbetarna

medarbetarna

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 25 500 medarbetare inom 400 olika yrken. Varje dag ger medarbetarna Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdstjänster med hög kvalitet.

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det viktigt att organisationen kan säkerställa rätt kompetens. Arbetet med ett gemensamt ledningssystem för kompetensförsörjning som skapar förutsättningar för att på ett strukturerat och systematiskt sätt beskriva nuvarande kompetens och kompetensbehov har fortsatt. Förvaltningarna har genomfört analyser och tagit fram kompetensförsörjningsgap och ett kommunövergripande kompetensförsörjningsgap har sammanställts.

Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har därför arbetet med att minska antalet timavlönade medarbetare till förmån för tryggare anställningsformer varit en viktig fråga. Under 2017 har andelen timavlönade minskat för fjärde året i rad, framför allt inom vård och omsorg och förskolan.

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad, har fortsatt under året. Under 2017 minskade sjukfrånvaron, vilket är positivt. Det är dock angeläget att både fortsätta med det arbete som har visat sig ge goda effekter och att arbeta vidare med det som behöver utvecklas.