Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Det gångna året, 2017, var som vanligt ett år fyllt av stora såväl som små händelser värda att lyfta fram.

Jag vill inledningsvis passa på att säga stort tack till alla enskilda, föreningar och företag som på olika sätt har bidragit och bidrar till att göra staden till en bättre plats att leva, bo och verka i. Och inte minst vill jag tacka stadens drygt 25 500 medarbetare som jobbar intensivt för att alla vi malmöbor ska kunna leva bra liv och få den bästa möjliga servicen och välfärden varje dag.

Den 1 maj 2017 sjösatte vi stadens nya organisation. En organisation riggad för att på bästa sätt möta den snabbt växande befolkningen och stärka likvärdigheten och kvaliteten i omsorgen. Ett annat tydligt syfte är att förbättra och effektivisera insatserna för att alla malmöbor som kan jobba ska jobba och klara sin egen försörjning.

Malmö fortsatte att växa i snabb takt och vi blev 5 139 fler Malmöbor under året. Bostadsbyggandet gick för högtryck. 2 600 bostäder färdigställdes i Malmö och över 4 000 byggstartades. Den som tar en tur genom staden ser nu äntligen byggkranar sträcka sig över hela Malmö. Nu byggs det inte bara Västra hamnen, Hyllie och Limhamn utan också i områden som exempelvis i Sorgenfri, Lindängen, Holma och Rosengård.

Även om antalet hushåll i hemlöshet minskade jämfört med året innan är det oroande att antalet barn i hemlöshet ökade. En av stadens viktigaste uppgifter framöver handlar om att minska hemlösheten. Det handlar både om att skapa bättre livskvalitet och om att sänka behovet och kostnaderna för tillfälliga lösningar.

Med överenskommelsen i det så kallade Storstadsavtalet, mellan staden, staten och Region Skåne kommer vi framöver att möjliggöra för ytterligare många nya bostäder i nära anslutning till utbyggd kollektivtrafik. Avtalet öppnar upp för den största infrastrukturinvesteringen sedan citytunneln då sammanlagt fyra miljarder kronor ska investeras i och för elbussar, tågtrafik och cykelbanor.

Antalet arbetstillfällen i Malmö blev 6 000 fler än året innan och företag fortsatte att starta-, växa- och flytta till Malmö. Malmöbolaget Massive Entertainment fick som exempel uppdraget att göra världens mest inkomstbringande långfilm, Avatar, till dataspel och planerar att anställa ytterligare 200 framöver. The Game Assembly utsågs till världens näst bästa skola för speldesign. Fastighetsbolaget Rosengård fastighets AB tillträdde under året för att påbörja planeringen av stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Arbetet med jobbpakten intensifierades med målet att fler Malmöbor ska klara sin egen försörjning. Glädjande nog minskade antalet hushåll som behövde ekonomiskt bistånd för andra året i rad. Men fortfarande är arbetslösheten alldeles för hög och det är en av de viktigaste utmaningarna även framgent.

För både enskilda och stadens fortsatta utveckling spelar skolan en alldeles särskild roll och det är med glädje vi kan konstatera att skolresultaten fortsätter uppåt, för sjunde året i rad. Ett stort fokus har lagts både på att bygga ut och på att utveckla verksamheterna och undervisningen. Gottorpsskolan, Hyllievångsskolan och Rörsjöns förskola är bara några exempel på nya lokaler som både bidrog till fler platser och bättre lärmiljöer för elever och förskolebarn. Arbetet fortsätter med höga ambitioner.

Ett stort fokus lades under året på att tillsammans med polisen och andra myndigheter öka tryggheten i staden. Kommunfullmäktige sköt till 50 extra miljoner kronor för bland annat ökad tillsyn mot svartklubbar och illegal verksamhet, trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön och mer resurser för att arbeta med unga i riskzon.

Efter att ha bidragit till Malmös omvandling och utveckling i 19 år plockades skyltarna till Malmö högskola ned för att göra plats för nya med namnet Malmö universitet. Efter att ha drivit frågan i många år var vi många som gladdes extra när regeringen och rikspolisen också fattade beslut om att starta en polisutbildning vid Malmö universitet.

Malmö FF befäste sin position som Sveriges bästa fotbollslag för herrar genom att vinna allsvenskan för 20e gången. Marinpedagogiskt center invigdes och väntas bidra till kunskap och förståelse för havet. Fritidsbanken öppnades och ger numera Malmöbor möjlighet att låna fritidsredskap gratis, till nytta för både folkhälsan och miljön. Det internationella evenemanget World Pride beslutades hållas i Köpenhamn och Malmö år 2021 och förväntas då bidra med uppemot en halv miljon besökare.

National Geographic listade Malmö som världens åttonde hetaste resmål och magasinet Travel & leisure utsåg staden till en av världens finaste julstäder. Kapitalförvaltaren Savills Management rankade Malmö trea, bakom London och Paris, som de hetaste europeiska storstäderna att investera i på grund av Malmös unga befolkning och vårt hållbarhetsarbete. Malmö stad deltog, som enda svenska kommun, när regeringen visade upp arbetet med de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 under FN:s högnivåmöte i New York. Och när staden släppte sin första gröna obligation under hösten var intresset för att vara med och finansiera hållbara gröna investeringar i Malmö så stort att stadens kostnader kunder sänkas.

Som en av få svenska kommuner fick staden återigen högsta möjliga betyg av världens ledande kreditvärderingsinstitut. De finansiella målen uppnåddes. Skatteintäkterna ökade och tillsammans med bland annat statlig byggbonus och ökade realisationsvinster landade resultatet på strax över 1,1 miljarder kronor. Resultatet innebär att vi fortsätter att ha långsiktigt goda förutsättningar i en tid då staden växer kraftigt och behovet av investeringar i utbyggnad av samhällsservice fortsätter att vara stort.

Katrin Stjernfeldt Jammeh