Kommunens företag

Under 2017 har ett nytt bolag bildats, Boplats Syd AB (verksamhetsstart 2017-01-01). Bolaget ingår, tillsammans med kommunens övriga helägda kommunala aktiebolag, i kommunens bolagskoncern där Malmö Stadshus AB är moderbolag. De övriga helägda bolagen i koncernen är MKB Fastighets AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Parkeringsövervakning Malmö AB, Malmö Live Konserthus AB, Vagnparken i Skåne AB, Malmö Stadsteater AB samt MINC i Sverige AB.