Finansiell analys för Malmö stad

finansiellanalys

Här analyseras kommunens ekonomiska utveckling och finansiella ställning. Analysen omfattar nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. En redogörelse lämnas över resultat, investeringar, vissa finansiella nyckeltal samt redovisade budgetavvikelser och prognossäkerhet. Avslutningsvis bedöms den förväntade utvecklingen för kommunen och dess ekonomi under 2018 och framåt.