Driftredovisning

Driftredovisning
Driftredovisning_2

* Nybildade nämnder i samband med omorganisation per 2017-05-01
** Nämnder som upphört 2017-04-30 i samband med ny organisation per 2017-05-01
*** Nämnder vars verksamhet påverkats av ny organisation per 2017-05-01 antingen genom att de lämnat ifrån sig verksamhet eller tagit emot nya verksamheter.