Årsredovisning 2017

Torghandel (1)

Kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh om händelser och resultat 2017.