Redovisningar 2017

Rönnenskolan
Personalredovisning 2017

I personalredovisningen följer vi upp Malmö stads strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Läs mer
Hållbarhetsrapport 2017

Syftet med Malmö stads hållbarhetsrapport är att ge staden ett underlag för planering och prioritering på längre sikt med fokus på hållbar utveckling i Malmö. Temat för årets rapport är barn och ungas psykiska hälsa.

Läs mer
Årsredovisning 2017

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning av kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det har gått ekonomiskt och med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Läs mer
Miljöredovisning 2017

Malmö stads miljöredovisning är en årlig sammanställning av hur arbetet går med att uppnå miljömålen i Malmö stads miljöprogram 2009-2020.

Läs mer