Uppföljning av övergripande personalområden

f9519123_beskuren
Personalfakta

Malmö stad är med 25 088 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. Den 31 december 2016 hade Malmö stad 1 125 fler medarbetare jämfört med föregående år. Det var en ökning med 4,7 % jämfört med 2015. 76,4% (19 155) av de månadsavlönade medarbetarna var kvinnor och 23,6 % (5 933) var män.

Läs mer
Chef och ledarskap

Den 31 december 2016 hade Malmö stad totalt 1 272 chefer och 71,5 % av dessa var kvinnor. Antalet chefer ökade med 87 jämfört med 2015 och andelen chefer som var kvinnor ökade med 1,8 procentenheter. Under 2016 var den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad 19,8 medarbetare per chef (2015: 20,3).

Läs mer