Yrkesgrupper

Den 31 december 2016 arbetade 64,3 % av medarbetarna inom någon av de tio största yrkesgrupperna i Malmö stad:

Yrkesindelning som i huvudsak används i personalredovisningen bygger på en nationell kodning, AID (arbetsidentifikation). Indelningen i yrken är bred och innefattar i vissa fall flera olika yrkeskategorier med en variation av uppdrag. Gruppen lärar- förskollärararbete annat innefattar olika typer av pedagoger som i första hand arbetar på förskoleförvaltningen (cirka 290 medarbetare) samt modersmålslärare vid grundskoleförvaltningen (cirka 260 medarbetare). De flesta av medarbetarna som ingår i gruppen vårdare gruppboende är stödassistenter vid sociala resursförvaltningen (cirka 1 035 medarbetare).

Med undantag av förskollärare har antalet månadsavlönade medarbetare ökat i alla av Malmö stads tio största yrkesgrupper jämfört med föregående år. Ökningen inom yrkesgruppen barnskötare uppgick till drygt 500 medarbetare. Nära 80 % av dessa avser medarbetare på förskoleförvaltningen och ökningen har sin orsak i den fortsatta utbyggnaden av förskolan, minskning av antalet timavlönade samt införandet av bemanningsteam i förvaltningen.