Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade under 2016 med 674 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 11 569 Mkr. Personalkostnaderna omfattar lön, sociala avgifter och pensionskostnader.

Personalkostnadernas andel av Malmö stads totala kostnader har successivt ökat och uppgick 2016 till 54,8% om kostnader för avskrivningar ingår i beräkningen och till 57,4 % när dessa exkluderas.