Medarbetare med utländsk bakgrund

 

I Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad återfinns målet att andelen medarbetare med utländsk bakgrund[1] på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen.

Diagrammet nedan visar ökningen av andelen medarbetare i Malmö stad med utländsk bakgrund sedan 2008.[2] Den totala ökningen är cirka 9,8 procentenheter och uppgick till 35,2 % den 31 december 2016. Det var en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med 2015.

Målet är inriktat på att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska. Skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 8,9 procentenheter 2016.

Indikatorn som kopplas till målet i utvecklingsplanen är Antal förvaltningar som redovisar en andel medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer som närmar sig målet att spegla befolkningen i Malmö. Av Malmö stads förvaltningar hade elva förvaltningar en ökad andel medarbetare med utländsk bakgrund jämfört med 2015. Av medarbetarna hade 35,7 % av kvinnorna utländsk bakgrund (2015: 34,1 %) och 33,7 % av männen (2015: 33,4 %). Närmast att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund (44,1%) av förvaltningarna var stadsområdesförvaltning Väster (43,1 %), förskoleförvaltningen (42,9 %) och stadsområdesförvaltning Norr (40,7 %).

Graden av att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund skiljde sig åt i de olika yrkesgrupperna i Malmö stad. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökade i sju av Malmö stads tio största yrkesgrupper jämfört med 2015. Närmast att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund (44,1 %) av dessa yrkesgrupper var barnskötare (48,8 %) och vårdbiträde äldreomsorg (51,7 %).

[1] Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då den är utrikes född, eller har två föräldrar som är utrikes födda.
[2] Målet har mellan 2008-2014 funnits som ett kommunfullmäktigemål inom ramen för Malmö stads budget.