Anställningsformer

Av samtliga månadsavlönade var 21 664 (86,4%) tillsvidareanställda och 3 424 (13,6%) tidsbegränsat anställda. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.

Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med 5,1 % (1 042) och antalet tidsbegränsat anställda med 2,5 % (83).  Andelen tillsvidareanställda var högre bland kvinnor än män under 2016. Andelen män som hade en tillsvidareanställning ökade något i jämförelse med 2015 (2015: 82 %) och för kvinnor var andelen tillsvidareanställda oförändrad.

Andelen tillsvidareanställda översteg 80 % på samtliga förvaltningar och ökade på elva förvaltningar.

Andelen tillsvidareanställda medarbetare översteg 80 % i sju av de tio största yrkesgrupperna. I arbetet med att minska andelen timavlönade medarbetare i förskolan, har andelen tidsbegränsat anställda barnskötare ökat.