Personalfakta

140701_Personalavin_UngISommar_03_beskuren

Malmö stad är med 25 088 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. Den 31 december 2016 hade Malmö stad 1 125 fler medarbetare jämfört med föregående år. Det var en ökning med 4,7 % jämfört med 2015. 76,4% (19 155) av de månadsavlönade medarbetarna var kvinnor och 23,6 % (5 933) var män.

Utöver de månadsavlönade medarbetarna var antalet timavlönade medarbetare, omräknat till heltid (40 tim./v), i genomsnitt 911 per månad. Det är en minskning med 177 jämfört med 2015. Totalt var 8 293 unika medarbetare timavlönade i Malmö stad under 2016 och andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 5,1 %. Det innebär en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med 2015. Läs mer under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.

Tio av Malmö stads 18 förvaltningar hade den 31 december 2016 fler än 1 000 medarbetare.[1] Samtliga förvaltningar, med undantag för sociala resursförvaltningen, ökade antalet månadsavlönade medarbetare i relation till föregående år. Sociala resursförvaltningen anställde flera medarbetare under hösten 2015 med anledning av det dåvarande utökade behovet av boende och stöd för ensamkommande barn. Antalet ensamkommande barn har minskat under 2016 och med anledning av det var antalet månadsavlönade medarbetare på sociala resursförvaltningen färre än i december 2015. Grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen hade den största ökningen som förklaras med den fortsatta utbyggnaden av förskola och skola.

[1] Stadsrevisionen som inte återfinns i diagrammet, hade den 31 december 2016 11 månadsavlönade medarbetare (5 kvinnor och 6 män).