Löneutveckling Malmö stad 2016

Medellönen för samtliga månadsanställda var 28 426 kronor 31 december 2016. Det innebar en ökning med 928 kronor eller 3,4 % jämfört med föregående år. Kvinnors medellön ökade med 3,5 % (962 kronor) till 28 259 kronor och mäns medellön ökade med 2,9 % (818 kronor) till 28 963 kr. Läs mer om Malmö stads lönestatistik 2016.