Pensionsavgångar

Under 2016 gick 395 medarbetare i ålderspension, vilket motsvarade 1,8 % av de tillsvidareanställda medarbetarna. Av dessa var 306 kvinnor och 89 män. Medelåldern för de som gick i pension i Malmö stad under året var 65,0 år, för kvinnor var medelåldern 64,9 år och för män 65,5 år.

Medarbetare som gick i pension under 2016 från de tio största yrkesgrupperna

I de tio största yrkesgrupperna är den högsta medelåldern för medarbetare som gick i pension inom lärargrupperna i grundskoleförvaltningen och arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. I vissa yrkesgrupper och förvaltningar är det få medarbetare som har gått i pension under 2016, vilket har stor påverkan på medelåldern för dessa grupper och förvaltningar.

Medarbetare som gick i pension under 2016 per förvaltning

Som framgår ovan är det årliga antalet pensionsavgångar svårprognostiserat, då den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år. Med utgångspunkt i den faktiska medelåldern för medarbetarna som gick i pension under 2016, beräknas 4 988 tillsvidareanställda medarbetare (3 892 kvinnor och 1 096 män) att gå i pension inom den kommande tioårsperioden. Det motsvarar 23,0 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare.