Omställning

Omställning av medarbetare kan komma i fråga som följd av förändring av verksamheter på grund av exempelvis förändrat uppdrag eller förändrade förutsättningar. I första hand sker omställningen genom förflyttning av medarbetare, i andra hand kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell. En uppsägning föregås alltid av en omplaceringsutredning, varvid Malmö stad har en omfattande omplaceringsskyldighet.

Omställningsarbetet inom Malmö stad sker huvudsakligen inom respektive förvaltning. I de fall omställning inte kan göras inom förvaltningen, kan omställning utanför förvaltningen komma att bli aktuellt.

I december 2016 var 16 medarbetare tillgängliga för ny placering på annan förvaltning inom Malmö stad, vilket var fyra fler än i januari 2016. I såväl början som slutet av året fanns merparten som var tillgängliga för ny placering, inom grundskoleförvaltningen och arbetsmarkands-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.