Malmö stads varumärke som arbetsgivare

Malmö stad arbetar på olika nivåer i organisationen med arbetsgivarvarumärket – employer branding – i syfte att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens.

Ett sätt att locka ungdomar till att välja Malmö stad som arbetsgivare i framtiden är praktikverksamheten Ung i sommar och Sommarpraktik i grundskolan, som samordnades av PraktikMalmö på arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under året tog arbetsplatser i Malmö stad, annan offentlig verksamhet, företag och föreningslivet emot totalt 2 755 ungdomar, 47 % pojkar och 53 % flickor. Praktikanterna fick ekonomisk ersättning och erfarenhet av arbetslivet samt skapade nya kontakter. Syftet med praktiken var även att ge en meningsfull sysselsättning under sommaren.

Sedan 2015 har Malmö stad ett studentmedarbetarprogram som ger studenter på högskola/universitet möjlighet att parallellt med studierna arbeta med olika uppdrag inom Malmö stads verksamheter. Det ger också studenterna erfarenhet, kontakter och referenser som kan stärka dem vid övergången från studier till yrkesliv. För Malmö stad innebär programmet en möjlighet att stärka framtida kompetensförsörjning genom att nå ut till studenter inom många olika utbildningsområden. Det innebär även värdefulla möjligheter att utveckla verksamheterna genom att ta in nya perspektiv från studenterna. Under 2016 hade Malmö stad totalt 29 studentmedarbetare, 21 (72,4%) av dem var kvinnor och 8 (27,6%) var män.

Under året vann Malmö stad tredje pris som Skånes mest ideala arbetsgivare baserat på en regional undersökning gjord av Universum[1].

[1] Undersökningen hade 1648 respondenter bosatta i Skåne. Av de som svarade var cirka 25 % studenter från Malmö Högskola och Lunds Universitet, 25 % yrkesverksamma ej akademiker och 50 % yrkesverksamma akademiker. I undersökning fanns de 150 största företagen i Skåne listade och det fanns även ett fritextfält som hade använts. På första plats kom Ikea och på andra plats kom Lunds universitet.