Sjuklönekostnader

De totala sjuklönekostnaderna för 2016 uppgick till 248,7 miljoner kronor. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) motsvarade 199,7 miljoner kronor, det vill säga 80,3 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Sjuklönekostnaderna för sjukfrånvaron dag 15 och framåt har ökat från 18,0 % (2015) till 19,7 % av de totala sjuklönekostnaderna. Efter dag 14 i sjukfallet så betalar arbetsgivaren inte sjuklön utan Försäkringskassan betalar sjukpenning. Under vissa förutsättningar betalar arbetsgivaren sjuklön enligt kollektivavtal i dessa situationer, vilket är något som har ökat under 2016.

Som framgår i statistiken är det inte den långa sjukfrånvaron som har ökat, utan kostnaderna för den långa sjukfrånvaron.